Social media inzet

Bij social media draait het om engagement; het bouwen van een achterban, het vertellen van verhalen en het luisteren naar de doelgroep. Uiteindelijk zal het ‘engagen’ van mensen leiden tot meer verkopen. Maar voordat een product of een dienst verkocht is, zal er een relatie moeten ontstaan tussen de organisatie en de consument. Simon Sinek zegt “People don’t buy what you do, people buy why you do it”.

Sociale campagnes

Organisaties worden niet sociaal door social platformen te gebruiken, maar door zich sociaal te gedragen. Sociale campagnes zijn erop gericht om ambassadeurs over een organisatie te laten praten. Ambassadeurs zorgen ervoor dat andere mensen ook enthousiast worden; het welbekende sneeuwbaleffect. Creatieve concepten met een verscheidenheid aan middelen zorgen voor positieve ‘word of mouth’ en voor een vergroting van het aantal ambassadeurs. Van social tools naar social business dus!

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de relatie met de consument via Facebook daadwerkelijk loont. Het gevoel van brand commitment naar een merk wordt versterkt wanneer een ambassadeur vaker of intensiever in contact is met een merk op Facebook. Daarnaast laat het onderzoek zien dat de dialoog tussen mens en merk leidt tot een verhoogde koopintentie en een versterkt gevoel van community rondom het merk. Mensen die actiever participeren aan een merk voelen zich sterker betrokken. Opvallend is dat zelf passief consumeren van informatie via een fanpage al een positief effect heeft op het commitment van de doelgroep!

Social media strategie

Veel organisaties zetten social media ad-hoc in, zonder strategie of ‘hogere’ achterliggende gedachten. Dat wordt intern vervolgens moeizaam opgepakt en het behaalt weinig externe successen. Het is belangrijk dat er een fundament ligt waaruit de social media activiteiten voortkomen. Wij vinden dat een social media strategie moet voortkomen uit de bestaande business strategie. Social media mag dan ook geen losstaand onderdeel zijn! Vind je dat lastig? Geen probleem, daarom helpen wij je graag met het effectief inzetten van social media 😉

Social media monitoring

Naast het uitstippelen van een social media strategie en het inzetten van social media is het belangrijk om te monitoren wat de doelgroep zegt over een merk en om te checken of het imago positief is. Aan de hand van signalen die we daarbij oppikken maken we een strategisch stappenplan. Dit zijn de stappen die je als organisatie moet nemen om online succesvol aanwezig te zijn of om het imago online te verbeteren of bij te sturen. Denk hierbij aan het inzetten van een blogs, social media, adverteren of online PR. Succesvol aanwezig zijn op internet en social media begint altijd bij luisteren!