Online marketing strategie

Een gedegen online marketing strategie vormt het fundament van rendement. We brengen in kaart welke (doel)groepen van belang zijn, via welke kanalen en op welk moment zij benaderd moeten worden. Met onze online marketing strategie geven we jouw merk of organisatie een online gezicht. Online marketing mag wat ons betreft nooit gezien worden als een losstaand onderdeel van een organisatie; om er zeker van te zijn dat we bijdragen aan het realiseren van de doelstelling moet de online marketing strategie een vertaling zijn van de algemene strategie van het bedrijf. Deze doelstelling wordt SMART geformuleerd met bijbehorende KPI’s. Vanuit hier zetten we de juiste middelen in en monitoren we de resultaten van campagnes.

Het uitwerken van een online marketing strategie doen we op een pragmatische manier. In gezamenlijke sessies vertalen we het koopproces van je doelgroep naar momenten die van belang zijn voor jouw organisatie. Dit plotten we in de customer journey, waardoor je inzicht krijgt in het aankoopproces van jouw doelgroep. We geven bij de stappen aan op welke wijze je als organisatie goed kan inspelen op de wensen en eisen van de consument. Vervolgens bepalen we een effectieve mix van middelen, stellen we een budgetverdeling op tussen diverse kanalen en ontwikkelen we doelstellingen die we vervolgens toeschrijven aan verschillende KPI’s. Een strategie die zorgt dat je als organisatie rendement behaalt door de doelgroep centraal te zetten. Slim, pragmatisch en succesvol!