Social media inzet

Bij social media draait het om engagement. Dit bestaat uit het bouwen van een achterban, het vertellen van verhalen en het luisteren naar de consument. Uiteindelijk zal het ‘engagen’ van mensen leiden tot meer verkopen. Maar voordat een product of een dienst verkocht is, zal er een relatie moeten ontstaan tussen de organisatie en de consument. Simon Sinek zegt “People don’t buy what you do, people buy why you do it”.

Sociale campagnes

Organisaties worden niet sociaal door social platformen te gebruiken, maar door zich sociaal te gedragen. Sociale campagnes zijn erop gericht om ambassadeurs over een organisatie te laten praten. Ambassadeurs zorgen ervoor dat andere mensen ook enthousiast worden. Een sneeuwbaleffect zal ontstaan. Creatieve concepten met een mash up van middelen zorgen voor positieve Word of Mouth en voor een vergroting van het aantal ambassadeurs. Dus van social tools naar social business!

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de relatie met de consument via Facebook daadwerkelijk loont. Het gevoel van brand commitment naar een merk wordt versterkt wanneer een fan vaker of intensiever in contact is met een merk op Facebook. Daarnaast laat het onderzoek zien dat de dialoog tussen mens en merk leidt tot een verhoogde koopintentie en een versterkt gevoel van community rondom het merk. Mensen die actiever participeren met een merk voelen zich sterker betrokken met het merk. Opvallend is dat zelf passief consumeren van informatie via een fanpage al een positief effect heeft op de commitment.

Social media strategie

Veel organisaties zetten social media ad-hoc in. Dat wordt intern vervolgens moeizaam opgepakt en het behaalt weinig externe successen. Het is belangrijk dat er een fundament ligt waaruit de social media activiteiten voortkomen. Wij vinden dat een social media strategie moet voortkomen uit de bestaande business- en communicatiestrategie. Social media mag geen losstaand onderdeel zijn. Daarom helpen we organisaties een koers uit te stippelen om op een succesvolle wijze social media in te zetten.

Social media monitoring

Wij monitoren voor organisaties wat consumenten zeggen over een merk en kijken of het imago positief is. Aan de hand van signalen die we oppikken, maken we een strategisch stappenplan. Dit zijn de stappen die een organisatie moet nemen om online succesvol aanwezig te zijn of om het imago online te verbeteren of bij te sturen. Denk hierbij aan het inzetten van een blogs, social media, adverteren of online PR. Succesvol aanwezig zijn op internet en social media begint altijd bij luisteren.