Online marketing strategie

Een online marketing strategie vormt het fundament van rendement. We brengen in kaart welke (doel)groepen van belang zijn, via welke kanalen en op welk moment zij benaderd worden. Met onze online marketing strategie geven we uw merk of organisatie een online gezicht. Onze visie is dat online nooit gezien mag worden als een losstaand onderdeel van een organisatie; het moet altijd in verbinding staan met de strategie van de onderneming. De online marketing strategie is een verlengstuk van de bestaande bedrijfsstrategie en/of marketingcommunicatiestrategie. Doelstellingen worden SMART geformuleerd met bijbehorende KPI’s. Vanuit deze informatie monitoren we de resultaten.

De strategie brengen we pragmatisch in kaart door belangrijke momenten tastbaar te maken. Een marketingtool die we hiervoor gebruiken is de customer journey. We vertalen het koopproces van je doelgroep naar momenten die van belang zijn voor jouw organisatie. Dit plotten we in de customer journey. In deze journey staat het aankoopproces van de doelgroep geschetst. We geven bij de stappen aan op welke wijze je als organisatie goed kan inspelen op de wensen en eisen van de consument. Vervolgens bepalen we een effectieve marketingmix, stellen we een budgetverdeling op tussen diverse kanalen en ontwikkelen we doelstellingen die we vervolgens toeschrijven naar verschillende KPI’s. Een strategie die zorgt dat je als organisatie rendement behaalt door de doelgroep centraal te zetten. Slim, pragmatisch en succesvol.